info@asiaamlak.com 02122866869

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید. و از تخفیف ویژه در پرداخت کمیسیون بهره مند شوید.

واحد آپارتمانی در منطقه بنی هاشم تهران
820,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بنی هاشم تهران


66 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهید عراقی تهران
450,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهید عراقی تهران


150 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهید عراقی تهران
250,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهید عراقی تهران


110 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهید عراقی تهران
220,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهید عراقی تهران


85 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران
150,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 5,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران


175 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران
2,040,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران


102 m 2

طبقه 2
واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران
1,250,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران


96 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران
150,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 5,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران


175 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهید عراقی تهران
980,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهید عراقی تهران


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران
2,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران


105 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران
3,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران


150 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه هروی تهران
3,550,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه هروی تهران


160 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران
305,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران


111 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه ازگل تهران
3,280,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه ازگل تهران


180 m 2

طبقه 5

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران


110 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران
1,330,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خواجه عبدالله انصاری تهران


70 m 2

طبقه 3

2 خوابه